ANTET INTERNET CLUSTER 2017 a (1)

Anunt!

Finalizarea implementării proiectului “Clusterul Regional București – Ilfov MECHATREC – Vector Integrator de Competitivitate, Ecoeficienţă şi Inovare, pentru Industria High-Tech de Mecatronică”

Clusterul «Mechatrec» desfășoară ȋn prezent, ȋn cadrul Programului POSCCE: Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – “Un sistem de producţie inovativ și ecoeficient”, D 1.3 – “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, “Sprijin pentru integrarea instituţiilor ȋn lanţurile de furnizori sau clustere”, “Clusterul Regional București-Ilfov MECHATREC – Vector integrator de Competitivitate, Ecoeficienţă și Inovare, pentru industria High-Tech de Mecatronică”, proiectul “Clusterul Regional București-Ilfov MECHATREC – Vector integrator de Competitivitate, Ecoeficienţă și Inovare, pentru industria High-Tech de Mecatronică”, ȋn conformitate cu contractul de finanţare nr. 1 CLT/800009/13.05.2014.

 

CLUSTER REGIONAL BUCUREŞTI – ILFOV PENTRU MECATRONICĂ – MECHATREC

Este construit pe principiile şi conceptele europene ale structurilor de tip „trifoi cu patru foi”, care reuneşte entităţi din cercetare, industrie şi administraţie  locală. Prezentul cluster «MECHATREC» dezvoltă în fapt „Clusterul Ştiinţific inovativ – NanoMecatronica” iniţiat în anul 2008.

Rapoarte 2014

ACHIZITII

Articole Media