Home

Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria De Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, EMC Cluster Inovativ «MECHATREC» a început din data de 01.06.2018 implementarea proiectului „Creșterea competitivității firmelor din regiunea Sud-Vest Oltenia, în domeniul de specializare inteligentă Eco-nano-tehnologii și materiale avansate prin intermediul Clusterului Inovativ MECHATREC”.

Date generale despre proiect:

 • Valoarea proiectului: 412.151,00 lei, din care 348.601,00 lei de la bugetul de stat și 63.550 lei contribuție proprie.
 • Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 01.06.2018–31.05.2020

Proiect implementat de: Asociatia Profesionala Patronatul Roman din Industria de Mecanica Fina, Optica si Mecatronica – APROMECA

Director de Proiect: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. Gheorghe

Informatii generale

Proiect finanțat de Ministerului Cercetării și Inovării, prin UEFISCDI, din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare- Inovare 2015 – 2020 (PNCDI III), Programul 2 – Creșterea Competitivității economiei românești prin CDI; Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare  și inovare pentru creșterea productivității la nivelul întreprinderilor prin CDI.

Contract Nr.  7 CLS/2018

Descrierea proiectului

Proiectul are  ca  scop creșterea competitivitatii si productivitatii întreprinderilor din Regiunea S-V Oltenia (membre ale Clusterului MECHATREC), ce activează în domeniul prioritar Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea producției de produse/ tehnologii/ servicii inteligente inovative destinate controlului inteligent și monitorizarii infrastructurii de transport feroviar și a altor noi produse complementare, urmărindu-se elaborarea unei agende de CDI pentru IMM-urile din Regiunea S-V Oltenia cu efect multiplicator și sinergetic pentru toate entitățile din Clusterul MECHATREC (în concordanță cu domeniile specifice RIS3: (1.) Inginerie industriala și transporturi; (2.) Energie durabila și mediu).

Proiectul este finanțat de Ministerului Cercetării și Inovării, prin UEFISCDI, din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare- Inovare 2015 – 2020 (PNCDI III), Programul 2 – Creșterea Competitivității economiei românești prin CDI; Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare  și inovare pentru creșterea productivității la nivelul întreprinderilor prin CDI.

Cod proiect: PN–III–P2–2.1–CLS–2017–0033.

Valoarea proiectului: 412.151,00 lei, din care 348.601,00 lei de la bugetul de stat și 63.550 lei contribuție proprie.

Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 01.06.2018–până la 31.05.2020

Director proiect: Prof. Univ. Dr. Eng. EurEng. Dr. h.c. Gheorghe GHEORGHE, Manager Cluster MECHATREC

Echipa proiectului: este formată din 11 specialiști, angajați ai APROMECA (EMC Cluster MECHATREC)

Proiectul se implementează în Regiunea de Dezvoltăre Sud-Vest Oltenia, în cadrul a 12 IMM-uri din Municipiul Craiova.

Activitati

Activitati prevazute pentru realizarea Obiectivelor si a Rezultatelor preconizate

Etapa 1 – Elaborarea Agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare specifice grupului de 12 entități din regiunea Sud-Vest Oltenia, din Clusterul MECHATREC

(1.1.)  Analiză și prospectare tehnologică

(1.2.) Studii de piață pentru produse/ tehnologii/ servicii noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul Clusterului

(1.3.) Studiu privind stabilirea obiectivelor CDI referitoare la dezvoltarea  si producerea produselor/ tehnologiilor/ serviciilor vizate

(1.4.) Promovarea cooperarii pentru inovare la nivelul Clusterului

(1.5.) etc.

Etapa 2 – Elaborarea planului de implementare asociat Agendei strategice de cercetare-dezvoltare – inovare

(2.1.) Stabilirea etapelor și a resurselor umane, materiale și financiare necesare pentru atingerea obiectivelor fixate

(2.2.) Realizare prin Clusterul MECHATREC și grupul de IMM-uri din regiunea S-V Oltenia din Cluster MECHATREC

(2.3.) Asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe

Etapa 3 – Elaborarea strategiilor de extindere pe piețele interne și de pătrundere pe piețele externe

(3.1.) Planificarea dezvoltării pe plan intern și extern a centrelor și serviciilor specializate pentru promovare, informare și asistență tehnică, în domenii specifice produselor/ tehnologiilor/ serviciilor inteligente ce urmează a fi realizate

(3.2.) Identificarea unor arii comune de interes transnațional și valorificarea potențialului de cooperare internațională

(3.3.) Diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate

Rezultate preconizate/ așteptate

 

Rezultate Unitate de măsură
Dezvoltarea de proiecte comune de CDI în parteneriat la nivelul clusterului (R1) 5 proiecte comune de CDI în parteneriat la nivelul clusterului, respectiv la grupul de IMM-uri din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Dezvoltarea de produse/ tehnologii/ servicii noi sau semnificativ îmbunătățite cu potential de a fi introduse pe piata internă și externă de membrii clusterului MECHATREC (R2) ● 5 produse/ tehnologii/ servicii noi sau semnificativ îmbunătățite cu potențial de a fi introduse pe piața internă și externă de membrii clusterului MECHATREC, respectiv de grupul de IMM-uri din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Dezvoltarea cooperării, atât în cadrul clusterului, cât și inter-clustere din regiunea Sud-Vest Oltenia (R3) 7 noi cooperări în cadrul clusterului și inter-clustere, din regiunea Sud-Vest Oltenia
Servicii specifice de inovare implementate companiilor din cluster (R4) 6 servicii specifice de inovare implementate companiilor din Clusterul MECHATREC (formare profesională, asistență în inovări, organizare manifestări cu caracter științific, actualizare site, creare materiale promovare, participare la evenimente naționale și internationale)
Companii din Clusterul MECHATREC care au beneficiat de servicii specifice de inovare (R5) ● 12 companii din Clusterul MECHATREC din Regiunea Sud-Vest Oltenia care vor beneficia de servicii specifice de inovare
Creșterea capacității proprii de inovare a companiilor din Clusterul MECHATREC (R6) ● Creșterea capacității proprii de inovare a celor 12 companii din Clusterul MECHATREC, din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Creșterea capacității clusterelor inovative din Regiunea Sud-Vest Oltenia de a se conecta si integra in lanțuri si rețele europene si internaționale din domeniile de profil (R7) ● Creșterea capacității Clusterului MECHATREC cu 20% de a se conecta și integra în lanțuri valorice și rețele europene și internaționale din domeniile de profil

Obiective

Scopul și obiectivele proiectului contribuie efectiv la:

 • Creșterea competitivității economiei românești prin inovare, urmare a susținerii performanței a 12 IMM-uri pe lanțul global de valoare Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate (SNCDI);
 • Creșterea rolului științei în societate prin activitățile de CDI cu ajutorul cărora se va dezvolta producția de bunuri inovative destinate controlului și monitorizării infrastructurii de transport feroviar;
 • Îmbunătățirea activităților de CDI în regiunea S-V Oltenia;
 • Creșterea conștientizării pe plan național și internațional cu privire la bunurile inovative în domeniul Eco-Nano Tehnologiilor și Materialelor Avansate prin dezvoltarea cooperării inter și intra clustere;
 • Promovarea unuia dintre cele 10 sectoare cu importanță la nivel mondial prin planul de implementare asociat obiectivelor CDI stabilite pentru cele 12 IMM din S-V Oltenia;
 • Îmbunătățirea competitivității economice a IMM-urilor membre in cluster, creșterea interesului pentru activitățile CDI și dezvoltarea de industrii creative (SNC);
 • Îmbunătățirea colaborării între mediul privat și instituții CDI, cooperării între companii și universități, comunicării în mediul de afaceri, prin cooperările intra si inter cluster precum și prin difuzarea rezultatelor proiectului pe scară largă (SNC);
 • Creșterea inteligentă (Strategia Europa 2020);
 • Creșterea durabilă, mai exact dezvoltarea unei economii mai efici-ente din punct de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice și competitive, prin dezvoltarea de bunuri inovative destinate controlului și monitorizării infrastracturii de transport feroviar (Strategia Europa 2020);
 • Atragerea de investiții în domenii strategice în sensul că rezultatele proiectului vor putea fi accesate și utilizate de entitățile din regiunea Dunare-Marea Neagră, contribuind la creșterea competitivității și atractivității localităților dunărene (Strategia Dunării).

Scopul proiectului: creșterea competitivitatii si productivitatii întreprinderilor din Regiunea S-V Oltenia (membre ale Clusterului MECHATREC), ce activează în domeniul prioritar Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea producției de produse/ tehnologii/ servicii inteligente inovative destinate controlului inteligent și monitorizarii infrastructurii de transport feroviar și a altor noi produse complementare, urmărindu-se elaborarea unei agende de CDI pentru IMM-urile din Regiunea S-V Oltenia cu efect multiplicator și sinergetic pentru toate entitățile din Clusterul MECHATREC (în concordanță cu domeniile specifice RIS3: (1.) Inginerie industriala și transporturi; (2.) Energie durabila și mediu).

Obiectivele proiectului:

 • O1- Stabilirea obiectivelor comune de CDI bazate pe utilizarea in comun a resurselor existente în structura grupului de IMM-uri din regiunea S-V Oltenia, în domeniul prioritar Eco-Nano-Tehnologii și Material Avansate pentru a se consolida Clusterul MECHATREC
 • O2- Dezvoltarea planului de implementare asociat obiectivelor CDI stabilite prin orientarea eforturilor comune a celor 12 IMM-uri din regiunea S-V Oltenia, membre ale clusterului;
 • O3- Dezvoltarea strategiei de extindere a clusterului MECHATREC și a grupului de IMM-uri pe piata economică națională și internațională;
 • O4- Creșterea capacității Clusterului MECHATREC de a se conecta și integra in lanțurile valorice si rețelele europene și internaționale din domeniul Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate.

Noutati/Evenimente

CONTACT

Adresă de contact:  Şos. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Bucureşti

Tel: + 4021 2520846; + 4021 2523068 ; Fax:+ 4021 2523437;

e-mail: office@clustermechatrec.ro; incdmtm@incdmtm.ro

contact